BRIGHT

                                                                                                                                                                                                                                                        

SONCE energija d.o.o. kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje pri projektu BRIGHT – Boosting DR through increased communIty-level consumer engaGement by combining Data-driven and blockcHain technology Tools with social science approaches and multivalue service design

Glavni cilj/namen operacije: 

Spodbujanje digitalnega razvoja, kako lahko blockchain tehnološka orodja, skupaj z znanstvenimi pristopi in oblikovanjem večvrednostne storitve, uporabimo za širitev prilagajanja odjema (eng. Demand Response), s povečanim sodelovanjem odjemalcev na ravni skupnosti.

Projekt se je začel 1. novembra 2020, njegov zaključek je planiran 31. oktobra 2023.
V projektu sodeluje 16 partnerjev iz 7 držav (Italija, Belgija, Romunija, Nizozemska, Grčija, Estonija, Slovenija).

Projekt se sofinancira iz programa EU Horizon 2020 – inovacijski programi.

VEČ INFORMACIJ o projektu.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA SONCE energija

                                                                                                                        

SONCE energija d.o.o. izvaja projekt DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA SONCE energija Z VPELJAVO PAMETNIH SISTEMOV in STROJNEGA UČENJA

Glavni cilji/namen projekta:

V sklopu digitalne preobrazbe je primaren cilj zagotoviti digitalno nadgradnjo internih procesov in izboljšati uporabniško izkušnjo. Slednjo bodo poleg digitalizacije komuniciranja, on-line vpogleda v proces izvajanja naročila, digitalizacije pritožbenega procesa in avtomatiziranega pridobivanja povratnega mnenja o zadovoljstvu strank, zasledovali tudi z razvojem in nameščanjem IoT platform, s katerimi bodo optimizirali porabo električne energije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

BETAi  

                                                                                                                                                                                                                                                     

SONCE energija d.o.o. kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje pri projektu BLOCKCHAIN ENERGETSKO TRGOVANJE Z UMETNO INTELIGENCO – BETAi.  

Glavni cilj/namen operacije: 

  • CILJ 1: Postavitev energetske tržnice – P2P za trgovanje z električno energijo na trgu na drobno 
  • CILJ 2: Postavitev energetske tržnice – P2P za energetske projekte 
  • CILJ 3: Lokalna optimizacija in avtomatizacija upravljanja energetskih naprav z UI v stavbi 
  • CILJ 4: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja in trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI. 
  • CILJ 5: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja in trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI in upoštevanjem veleprodajnih trgov 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji